Προσοχή -- Σπουδαστές!

Οι παρακάτω on-line υπηρεσίες έχουν μεταφερθεί εδώ:

  • Προβολή Αναλυτικής Βαθμολογίας

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές αφότου συνδεθείτε. Επιλέξτε "Σύνδεση μέσω CAS" από το μενού πάνω δεξιά.

Οι υπόλοιπες on-line υπηρεσίες (ανανεώσεις εγγραφών, δηλώσεις μαθημάτων και βαθμολόγια) συνεχίζουν να βρίσκονται προσωρινά στον σύνδεσμο: https://iris.staff.teicrete.gr/online/old